Voor het huren van ruimtes, kasten en apparatuur van Oefenruimtes Limburg.

  1. De huurder is de persoon op wiens naam de ruimte is gereserveerd.
  2. De huurder is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Bij verlet is de toegang tot het gehuurde impliciet ontzegd en kan deze worden geblokkeerd. Als niet betaald wordt na herinnering, wordt de huur impliciet beëindigd. De achterstallige betaling blijft verschuldigd.
  3. De huurder zorgt dat het gehuurde, behoudens de gevolgen van normaal gebruik, schadevrij blijft. Aangetroffen of veroorzaakte schade moet direct gemeld worden.
  4. De huurder is verantwoordelijk voor zorgvuldigheid in het beheer van sleutels, keytags en andere toegangsmiddelen. Deze zijn in bruikleen en moeten worden geretourneerd zodra de huur wordt beëindigd door opzegging of achterstallige betaling.

Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.