Algemene Voorwaarden oefenruimtes Volt

Huurders van beide repetitieruimtes en de opnameruimte van Poppodium Volt dienen zich ten alle tijden te houden aan dit reglement, evenals de door de organisatie opgelegde eisen en verdere bepalingen en de gebruiksaanwijzing van de apparatuur.

Service

Poppodium Volt biedt aan de gebruikers van de repetitieruimtes en de opnameruimte:

 • Verwarmde / airco voorziene repetitieruimte/opnameruimte.

 • Volledige backline zie specs

 • Toiletten

 • Gebruik van aangrenzende zitruimte, tenzij in gebruik.

 • Frisdrankautomaat aanwezig.

 • Gratis opbergkast zolang de voorraad strekt.

 • Sessie-huur = een los blok van 3,5 uur - eenmalig.

 • Serie-huur = vastgelegd blok van 3,5 uur op zelfde dag & zelfde tijdstip - het gehele jaar lang elke week. Ook op feestdagen.

 • De laad- en los-plek: Baandert (zijstraat van Volt).

 • Parkeren kan op de parkeerplaats naast de kerk en gemeenschapshuis aan straat Baandert, 100m vanaf ingang Baandert. Hier dient een blauwe parkeerkaart te worden gebruikt. Of parkeer in de Oda-parking (ingang Paardestraat).

 

Huren van een ruimte

 1. Per band wordt één contactpersoon aangewezen die verantwoordelijk is voor beheer van de sleutelpas, omgang met de ruimtes & apparatuur en betaling van de huur.

 2. Voordat de band gebruik kan maken van de oefenruimtes dient de contactpersoon zich te hebben geregistreerd via www.oefenruimteslimburg.nl & de reservering middels online betaling (iDeal) te hebben afgerond.

 3. Betaling geschiedt UITSLUITEND via de website/online.

 4. Het reserveren van een serie of sessie kan tot 2 kalender-dagen voordat de repetitie plaatsvindt.

 5. De basis huurprijs is gebaseerd op een sessie-reservering. Serie-reserveringen geven korting op deze basis huurprijs.

 6. Bij het huren van een serie volgt een directe boeking voor de lopende maand + de aansluitende maand.

 7. Na deze eerste keer betaal je maandelijks vooruit.

 8. Houd er rekening mee dat sommige maanden 5 repetitiedagen omvatten. Zodoende is niet elke maandelijkse factuur-vooruitbetaling voor een serie hetzelfde bedrag.  

 9. De factuur voor de volgende maand ontvang je altijd op de 10e van de lopende maand via mail.

 10. Deze factuur dien je te betalen voor de 1e van de volgende maand.

 11. Een reservering is pas een definitieve boeking op het moment dat er betaald is

 12. Een boeking is definitief en biedt geen optie tot annulering.

 13. Een serie-huur is een doorlopende kalender-maandelijkse overeenkomst met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

 14. Bij het vastleggen van een serie-huur dient een borg betaald te worden van 100,- euro. Deze borg wordt gebruikt wanneer aantoonbaar is dat er vernielingen zijn aangericht tijdens het blok waarin de band repeteert. Wanneer hier geen sprake van is wordt de borg bij opzegging van de huur geretourneerd.

 15. Opzegging is pas definitief wanneer de sleutelpas en eventuele sleutel van opbergkast zijn ingeleverd.

 16. Verhindering (van een of meerdere bandleden) is geen reden voor retournering van de huur.

 17. Tijdens de repetities dienen zowel de toegangsdeur, de zitruimte-deur als de beide deuren van de repetitieruimtes gesloten te zijn.

 18. Op de muren schrijven is niet toegestaan.

 19. Het plakken van posters, stickers e.d. is niet toegestaan.

 20. Het gebruik van / dealen / aanwezigheid van drugs is niet toegestaan.

 21. Roken in de ruimtes en de zit/pauze-ruimte is niet toegestaan.

 22. Alcohol gebruik en blowen in en rondom het gebouw is niet toegestaan.

 23. Eten kan men in de zitruimte/pauzeruimte. Eten en snoepen in de repetitieruimtes is niet toegestaan.

 24. Het gebruiken van eventuele achtergebleven apparatuur, of mee naar huis nemen hiervan, is niet toegestaan.

 25. Ruimtes dienen ten alle tijden netjes achtergelaten te worden.

 26. Eventuele huurverhoging zal per mail gemeld worden aan de huurders

 

Digitale Deursleutel

 1. Na betaling van de gereserveerde sessie of serie dient men onmiddellijk contact op te nemen met de beheerder om een afspraak te maken voor het in ontvangst nemen van de toegangssleutel/pas.      

 2. Let op! Per afspraak wordt in onderling overleg besloten wanneer de sleutelpas voorafgaand aan de repetitie opgehaald kan worden.

 3. Bij seriehuur blijft de pas in bezit van de huurder zolang de huurovereenkomst van kracht is.

 4. Indien Poppodium Volt voor de 1e van de maand geen betaling heeft ontvangen voor de serie-huur dan wordt de digitale sleutel geblokkeerd en is er geen toegang tot de oefenruimte. Hiermee vervalt echter niet de betalingsverplichting.

 5. De sleutelpas is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van beheerder van Poppodium Volt.

 6. Verlies of diefstal of constatering van een niet functionerende sleutelpas dient per direct gemeld te worden via mail naar de oefenruimte beheerder:

 7. Bij verlies of diefstal van een sleutelpas wordt  € 50,- in rekening gebracht.

 8. Niet-bandleden hebben geen toestemming om zich in het pand te bevinden.

 

Aansprakelijkheid

 1. De contactpersoon is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor vernieling, ontstane schade aan de ruimtes en vernieling, vermissing en diefstal van apparatuur en is tevens persoonlijk verantwoordelijk dat de (rode en grijze deur van de) ruimte en buitendeur dicht zijn na gebruik.

 2. Bij aanvang van de repetitie dient de gebruiker, onder verantwoording van de contactpersoon, de ruimte te controleren op aanwezigheid en het deugdelijk functioneren van alle apparatuur en bijbehorende faciliteiten.

           Indien de ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden, of als er zaken vermist    

           worden, dan dient de gebruiker / contactpersoon dit direct te melden met datum en  

           tijdstip via mail & sms/app  aan de beheerder

 1. De bandnaam en de namen van alle bandleden inclusief hun telefoonnummers dienen bij inschrijving/registratie te worden doorgegeven bij de repetitieruimte beheerder van Volt.

 2. Bij toevoegen nieuwe bandleden of wanneer bandleden de band verlaten dienen de namen per mail doorgegeven te worden aan de beheerder.

 3. Wijziging van de bandnaam of contactpersoon dient direct per mail doorgegeven te worden aan de beheerder

 4. De eigen apparatuur van gebruikers is NIET door Poppodium Volt verzekerd voor diefstal, vermissing of beschadiging.

 5. Poppodium Volt heeft het recht op elk gewenst moment de ruimtes en de apparatuur te controleren.

 

Poppodium Volt is ten alle tijden bevoegd dit reglement te wijzigen.                         

Eventuele wijzigingen worden aan de Huurders per mail bekend gemaakt.

 

Contact oefenruimtes:

Volt kantoor

tel. 0464007353

info@poppodium-volt.nl