Algemene Voorwaarden voor Huur en Gebruik – Oefenruimtes Poppodium Grenswerk

Postadres: Peperstraat 10 5911 HA Venlo Telefoon: +31 (0) 77 326 65 30 Website: www.grenswerk.nl E-mail: repetitie@grenswerk.nl Inschrijving KvK: 58979042

Het huren van een ruimte

Voordat je gebruik kan maken van de oefenruimtes bij Poppodium Grenswerk dien je:

 • Je te hebben geregistreerd op oefenruimteslimburg.nl

 • Je bestelling te hebben afgerond

 • Het huren van een serie of sessie kan tot 1 dagen van te voren.

  Aansprakelijkheid

  Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van oefenruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan.

  Bij aanvang van de repetitie dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en deugdelijkheid van alle apparatuur(waar van toepassing)

  In geval ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er zaken vermist zijn, dan dient de gebruiker dit direct te melden met datum en tijd via mail aan repetitie@grenswerk.nl

  Deurpas

Bij repetities van maandag t/m woensdag dient de pas vooraf opgehaald te worden. Deze pas blijft in bezit van de huurder. Hiermee krijgt de huurder toegang tot het pand. Let op er zit een begin en een eindtijd aan deze pas met 15 min voor en 15 min na je repetitie. hierna kun je de ruimte niet meer in en Het pand niet meer uit. 

Bij repetities op donderdag tot en met zondagen kan de pas afgehaald worden in het eetcafé. Voor 12:00 kan de pas enkel op afspraak worden verkregen zoals hier boven omschreven.

Het is niet toegestaan op welke manier dan ook van de ontvangen pas een kopie te (laten) vervaardigen.
Niet werkende passen dienen direct gemeld te worden via
repetitie@grenswerk.nl
Bij verlies of diefstal van een druppelpas wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

Betalingen

Bij het boeken van een enkele sessie betaal je bij het afronden van je bestelling op

www.oefenruimteslimburg.nl

Als je een serie huurt, dan krijg op de 27e van de maand een factuur via mail. Deze dien je vóór de 1e van de maand te hebben betaald. Hebben wij geen betaling ontvangen, wordt de pas geblokkeerd van toegang tot de desbetreffende ruimte.

Automatische incasso is niet mogelijk. Wel kun je het bedrag agenderen in je online bankieren omgeving.

Apparatuur

De verhuurder voorziet de ruimtes van de apparatuur zoals omschreven per locatie, te vinden op de website van Poppodium Grenswerk. Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende apparatuur aanwezig is vanwege onderhoud en/of reparatie.

Zie opmerkingen over aansprakelijkheid, hierboven.

Bij twijfel over gebruik van de apparatuur bel of mail de beheerder.

Annulering van een serie of sessie

Het annuleren van je sessie of serie kan via het mailadres als opgegeven.

 • Annuleren van een losse sessie
  Een geboekte sessie kan niet geannuleerd worden. Kan een repetitie geen doorgang vinden door zéér bijzondere omstandigheden, neem dan contact op met repetitie@grenswerk.nl.
  Bij het annuleren van een sessie geef je iemand anders de mogelijkheid om het vrijgegeven blok te huren. Er zal geen restitutie plaats vinden van de huur.

 • Annulering van een serie
  Na het annuleren van een serie duurt het 30 dagen, na de dag waarop je annuleert, voordat de annulering van kracht is.

  Een serie of sessie die inbegrepen is in een reeds ontvangen en/of betaalde rekening kan niet geannuleerd worden.

   

Toegang

o bij diefstal van aanwezige spullen/apparatuur die binnen de oefenruimtes van Poppodium Grenswerk aanwezig zijn;

o na het herhaaldelijk af laten gaan van het beveiligings- en/of brand alarm; o na het kwijt raken van druppelpas.

• Een blok bestaat uit een tijdvak van opeenvolgende uren. De actuele beschikbare blokken kunnen opgevraagd worden via repetitie@grenswerk.nl
De geldigheid van de druppelpas wordt zo ingesteld dat de huurder 30 minuten voor tot 30 minuten na het gehuurde blok toegang heeft.

Voor een huurder van een ruimte is niet toegestaan zich in de periode van 00:30 uur tot 8:30 uur daaropvolgend in de ruimtes te bevinden.
Indien blijkt dat een huurder misbruikt maakt door zich buiten de door hem/haar gehuurde blokken toegang te verschaffen of zich in vertrekken op te houden, dan kan er na een officiële waarschuwing besloten worden door de verhuurder om het contract eenzijdig op te zeggen zonder teruggave van de borg.

Feestdagen
Sessiehuur is tijdens officiële feestdagen niet mogelijk. Seriehuurders kunnen wel repeteren. Restitutie van huur omdat een gehuurd blok op een feestdag valt, is niet mogelijk.

Stg. Poppodium Grenswerk heeft ten allen tijden het recht om algemene bloktijden en openingstijden aan te passen.

Regels

 • Roken is verboden in en om de oefenruimtes;

 • Indien je de backline verplaatst/aanpast dien je deze weer neer te zetten en aan te sluiten op

  de manier zoals het stond;

 • Aanzetten/uitzetten van zanginstallatie dient te geschieden volgens de instructie;