Algemene Voorwaarden voor Huur en Gebruik – Oefenruimtes Poppodium Grenswerk 

Peperstraat 10 5911 HA Venlo T: +31 (0) 77 326 65 30 W: www.grenswerk.nl E: repetitie@grenswerk.nl KvK: 58979042

Het huren van een ruimte 

Voordat je gebruik kan maken van de oefenruimtes bij Poppodium Grenswerk dien je: 

·       Je te hebben geregistreerd op oefenruimteslimburg.nl 

·       Je account te hebben geactiveerd (check hiervoor de bevestigingsmail)

·       Je bestelling te hebben afgerond

·       Het huren van een sessie kan tot 1 dag van te voren. 

Aansprakelijkheid 

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van oefenruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan. 

Bij aanvang van de repetitie dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en deugdelijkheid van alle apparatuur(waar van toepassing) 

In geval ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er zaken vermist zijn, dan dient de gebruiker dit direct te melden met datum en tijd via mail aan repetitie@grenswerk.nl 

Deur Codes

Om toegang te krijgen tot Grenswerk en de gehuurde oefenruimte dien je een toegangscode aan te vragen.
Dit doe je door te mailen naar repetitie@grenswerk.nl. Zorg dat je dit tijdig genoeg voor je repetitie doet zodat onze beheerder de tijd heeft om te reageren.

Na 00:15 uur wordt het toegangscode's geblokkeerd waardoor je niet meer naar binnen of buiten kan. Zorg dus dat je op tijd het pand verlaat.

Betalingen

Bij het boeken van een enkele sessie betaal je bij het afronden van je bestelling op www.oefenruimteslimburg.nl 

Apparatuur 

De verhuurder voorziet de ruimtes van de apparatuur zoals omschreven per locatie, te vinden op de website van Poppodium Grenswerk. Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende apparatuur aanwezig is vanwege onderhoud en/of reparatie. 

Zie opmerkingen over aansprakelijkheid, hierboven.

Bij twijfel over gebruik van de apparatuur bel of mail de beheerder. 

Annuleren
Een geboekte sessie kan niet geannuleerd worden. Kan een repetitie geen doorgang vinden door zéér bijzondere omstandigheden, neem dan contact op met repetitie@grenswerk.nl.
Bij het annuleren van een sessie geef je iemand anders de mogelijkheid om het vrijgegeven blok te huren. Er zal geen restitutie plaats vinden van de huur. 


Algemeen
Een blok bestaat uit een tijdvak van opeenvolgende uren. De actuele beschikbare blokken kunnen opgevraagd worden via www.oefenruimteslimburg.nl.

De geldigheid van de code wordt zo ingesteld dat de huurder 30 minuten voor tot 30 minuten na het gehuurde blok toegang heeft. 

Voor een huurder van een ruimte is niet toegestaan zich in de periode van 00:30 uur tot 8:30 uur daaropvolgend in de ruimtes te bevinden.
Indien blijkt dat een huurder misbruikt maakt door zich buiten de door hem/haar gehuurde blokken toegang te verschaffen of zich in vertrekken op te houden, dan kan er na een officiële waarschuwing besloten worden door de verhuurder om het contract eenzijdig op te zeggen zonder teruggave van de borg. 

Feestdagen
Sessiehuur is tijdens officiële feestdagen niet mogelijk. Seriehuurders kunnen wel repeteren. Restitutie van huur omdat een gehuurd blok op een feestdag valt, is niet mogelijk. 

Stg. Poppodium Grenswerk heeft ten allen tijden het recht om algemene bloktijden en openingstijden aan te passen. 

Regels 

·       Roken is verboden in en om de oefenruimtes; 

·       Indien je de backline verplaatst/aanpast dien je deze weer neer te zetten en aan te sluiten op de manier zoals het stond; 

·       Aanzetten/uitzetten van zanginstallatie dient te geschieden volgens de instructie

·      Het is niet toegestaan feesten of bijeenkomsten te organiseren in de oefenruimtes. MAx toegestane personen in de Band ruimtes is 8 per. en in de DJ ruimte 3 pers.